Slide Sötsjöbaden Periskopet interiör kök Försäljning påbörjad Slide Sötsjöbaden Periskopet exteriör Försäljning påbörjad Slide Sötsjöbaden Periskopet interiör Försäljning påbörjad Slide Sötsjöbaden Bumlingen kedjehus Försäljning påbörjad Slide Sötsjöbaden Näsudden från ovan Försäljning påbörjad Vill du veta mer? Klicka här Nyproduktion etapp 2 Livskvalitet & drömboende Näsudden Åmål, Vänerns pärla Vi på Sötsjöbaden har valt att bygga bostäder vi tycker om och på platser som är lätta att älska. När vi bygger bostäder ska uteplatser och omgivningarna vara klara. Butiker, service och mötesplatser ska finnas, helheten är viktig. Vi anstränger oss ordentligt för att alla detaljer ska vara genomtänkta innan vi börjar bygga ett hus. Våra kunder ska uppleva att vi ansträngt oss och gjort smarta val.

En helt nybyggd bostad ger också våra kunder värdefull mertid till så viktiga saker som familj, fritid, vänner och arbete. Att flytta in i ett nytt hus ska också kännas bekvämt och tryggt. Den ekonomiska tryggheten är att veta vad saker och ting kostar.
Att efter eget önskemål välja inflyttningsdag och ha kontroll över sin situation, är en härlig känsla som skapar trygghet. Vi vill göra det så enkelt som möjligt för att underlätta beslutet för våra kunder.

Vår verksamhet

Vår verksamhet

Försäljningen av våra färdigställda fastigheter i etapp 1 på Fogdegatan är nu slutförd.

Projekteringen av våra åtta nya rad- och åtta kedjehus i etapp 2 på samma gata är också avklarad och försäljning påbörjad.
Till varje radhus hör en altan och parkeringsruta på framsidan och en  altan baksidan. Till varje kedjehus  hör en altan och en “carport” under “våningsöverhänget” på framsidan samt en altan på baksidan och ett inredningsbart förråd. Med fastigheternas höga placering på Näsudden och därtill milslång utsikt över Vänern, är detta ett drömläge att bo på.

Säljstart sker under augusti 2020 och Fastighetsbyrån Säffle/Åmål är ansvarig mäklare för Sötsjöbaden. Hos mäklaren finns en mer utförlig beskrivning av fastigheterna.

Målet för Sötsjöbaden är dessutom att uppföra samhälls- och omsorgsfastigheter samt vara en trygg partner till kommunen där vi är etablerade. Områden som vi nu tilldelats och som redan är klara för byggnation, projekteras. Allteftersom projekteringen fortskrider återkommer vi med ytterligare information.