Vår verksamhet

Vår verksamhet

Etapp I

Försäljningen av våra färdigställda fastigheter i etapp 1 på Fogdegatan är nu slutförd.

Etapp II

Nu har vi sålt våra byggklara tomter på Fogdegatan till OBOS.
Sötsjöbaden har en tid letat efter en aktör, som liksom vi, tycker att Åmål och Dalsland är en vacker och bra plats att bo på.
OBOS, som vi har samarbetat med under ett antal år, har visat på ett bra engagemang och har en bra mix av hustyper samt en mycket stark och erfaren organisation. Något som vi tycker är bra för såväl Åmål som för att bygga hus på Näsudden.

Etapp III

Vi kommer nu att fokusera oss på och planera för fastigheten Höganäs 1:27, d.v.s spetsen på Näsudden där den nya byggplanen ger oss möjligheten att bygga cirka etthundra bostäder.
Vi kommer också fortsätta att arbeta för och sätta Åmål på kartan, och engagera oss i stadens framtida utveckling.
Att OBOS nu kliver in och bygger hus är bra för oss alla som bor och lever i Åmål.

Målet för Sötsjöbaden är dessutom att uppföra samhälls- och omsorgsfastigheter samt vara en trygg partner till kommunen där vi är etablerade. Områden som vi nu tilldelats och som redan är klara för byggnation, projekteras. Allteftersom projekteringen fortskrider återkommer vi med ytterligare information. Det markerade området på kartan visar utformningen av de nya bostadskvarteren.

Områdesindelning

Ve nummer:

  1. 8000 m²
  2. 2000 m²
  3. 2300 m²
  4. 2500 m²
  5. 3000 m²
  6. 1739 m²
  7. 2600 m²
  8. 2100 m²
  9. 1600 m²
  10. 2500 m²