Etapp 2

Våra hus i etapp 2

Alla 16 tomter i etapp 2 är sålda till OBOS

Nu har vi sålt våra byggklara tomter på Fogdegatan till OBOS, en aktör som vi samarbetat med under ett antal år.
De har visat på stort engagemang och är en mycket stark och erfaren organisation. Detta bådar gott inför framtiden.