Etapp 3

Våra hus i etapp 3

Nu börjar vi projekteringen

Nu startar planläggningen av den råmark som utgör spetsen av Näsudden. Området / Fastigheten Höganäs 1:27, har en yta på 28.300 kvm. Fastigheten har idag tio skiften som kommer att ombildas till kvarter med tomter i olika storlekar lämpliga för alla typer av bostäder……