Start

På Näsudden strax strax söder om Åmåls centrum med en vidunderlig utsikt över Vänern och Åmåls hamninlopp skapar vi ett nytt strandnära bostadsområde (Etapp 3). Skärgården här kallas ibland för Stockholms skärgård i miniatyr och med alla sina större och mindre öar sträcker den sig över tio kilometer söder ut. 

Nu börjar vi projekteringen av etapp 3

100 nya bostäder i planen

Nu startar planläggningen av den råmark som utgör spetsen av Näsudden. Området / Fastigheten Höganäs 1:27, har en yta på 28.300 kvm. Fastigheten har idag tio skiften som kommer att ombildas till kvarter med tomter i olika storlekar lämpliga för alla typer av bostäder. Den nya och godkända byggplanen för hela Näsudden ger oss möjligheten att på Höganäs 1:27 planera för minst etthundra bostäder.

Allteftersom projekteringen fortskrider kommer vi att uppdatera med senaste nytt.

Sötsjöbaden Näsudden
Sötsjöbaden Näsudden